Latest update on Banja Reservoir water level

 

 

Përditësimi më i fundit mbi nivelin e ujit në rezervuarin e Banjës